Gold PartnerSince 1962, our focus at PIC is to "Never Stop Improving." At PIC, we provide the most advanced genetics for performance you expect today, while investing in the genetic improvement for tomorrow. We deliver realized genetic gain to make our customers more successful each day through accelerating genetic improvement, healthy supply and unrivaled service. PIC offers industry-leading global expertise at a local level, including applied reproduction, breeding herds, pig performance, applied meat science, nutrition, health, data and genetic management.

To find out more visit our website https://www.pic.com/


Bronze PartnerFOSS jest duńską firmą z branży analityki żywności. Tworzymy kompleksowe rozwiązania do kontroli jakości żywności od surowca do gotowego wyrobu. Dzięki naszym analizatorom pomiary przeistaczają się w proces zarządzania informacjami, który umożliwia prowadzenie inteligentnej produkcji w oparciu o dane, przy niższej produkcji odpadów oraz wyższej wydajności. Kontrola kosztów i jakości pomaga producentom ograniczyć błędy ludzkie, czynności manualne oraz koszty pracy.
Od 1960 jesteśmy pionierami zaawansowanych technologiach analitycznych stosowanych w trudnych warunkach procesów produkcyjnych, i jako pierwsi zintegrowaliśmy analizę składu chemicznego z linią produkcyjną.
Dostarczamy rozwiązania do: mleczarstwa, producentów pasz i karmy dla zwierząt, produkcji ziarna, młynarstwa, tłoczni oleju, laboratoriów i przemysłu mięsnego.
Dla branży mięsnej oferujemy zarówno analizatory produkcyjne, dokonujące pomiaru w czasie rzeczywistym w oparciu o technologię X-Ray, jak i szybkie (pomiar trwa kilkanaście sekund) rozwiązania przyprodukcyjne i laboratoryjne, wykorzystujące technologię NIR. Nasze urządzenia są używane szeroko w przemyśle mięsnym jak i na uczelniach, instytutach badawczych i laboratoriach kontrolnych.


 


PartnerSmithfield Polska is an animal protein production group based in Poland. We follow the "farm to fork" principle and we thoroughly supervise our poultry and pork production processes. Smithfield Polska family includes Animex Foods, the largest food producer in Poland, specializing in the slaughtering and processing of meat, and Agri Plus, producing feed and specializing in rearing pigs and poultry. The portfolio of Animex Foods includes brands highly appreciated by the consumers, such as Berlinki, Krakus and Morliny. Smithfield Polska is part of Smithfield Foods, Inc. (USA), whose main shareholder is WH Group, listed on the Hong Kong Stock Exchange. Together, these companies form the largest pork producing group in the world. Smithfield Poland greatly values corporate responsibility and has taken up the UN's sustainable development goals. We are setting out ambitious plans in three areas: business, environment and people.

 

Media Partners


 Partners