Szanowni Państwo

Zapraszamy do zgłaszania prac naukowych do prezentacji podczas tegorocznego kongresu ICoMST.
System przyjmowania zgłoszeń będzie otwarty od 15 czerwca do 31 lipca.

Abstrakty prac naukowych należy zgłaszać w języku angielskim, dlatego bardzo prosimy o uzupełnienie wszystkich pól tekstowych formularza w języku angielskim.

 
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia streszczenia zostanie automatycznie przesłane do autora pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy po uzupełnieniu i wysłaniu formularza.
Każda osoba jest odpowiedzialna za weryfikację danych podanych w formularzu abstraktów  w tym przesłaną treść streszczenia pracy naukowej.

Termin przesyłania abstraktów: 31.07.2021    Termin kwalifikacji prac naukowych do prezentacji: 09.08.2021

Typ sesji
Prezentacja ustna -  chcesz zaprezentować swoją pracę osobiście w Krakowie
Wirtualna prezentacja ustna - nagrywasz wystąpienie swojego wykładu (video lub nagranie) a my zamieszczamy je na platformie kongresowej w odpowiedniej sesji tematycznej
Prezentacja w formie plakatu - prezentacja zarówno bezpośrednio w Krakowie podczas sesji posterowej jak i na platformie kongresowej. Osoby, które nie będą mogły przyjechać do Krakowa, będą miały możliwość przesłania plakatu do wydruku, wydrukowany plakat zostanie zaprezentowany podczas sesji posterowej w Krakowie.
 
Patronat Honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Patroni MedialniZłoty Partner


Brązowy Partner


Partnerzy