Zaproszenie

Szanowni Państwo
W imieniu Sekretarza ICoMST mamy zaszczyt być gospodarzem 67th International Congress of Meat Science and Technology. Od swojej pierwszej edycji w 1955 r. ICoMST stał się jednym z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych spotkań naukowców, profesjonalistów, podmiotów gospodarczych i przedstawicieli organów legislacyjnych z branży mięsnej, gromadząc ponad 550 uczestników z całego świata.
Kongres koncentruje się na prezentacji najnowszych wyników w poszczególnych dyscyplinach naukowych, przeglądzie prac i aktualizacji najnowszej wiedzy na temat mięsa jako żywności.
 
Podczas 67 ICoMST poruszone zostaną następujące zagadnienia tematyczne:
 • Dobrostan zwierząt a dobrostan ludzi
 • Innowacje w produkcji zwierzęcej
 • Biologia tkanki mięśniowej
 • Bezpieczeństwo i autentyczność w produkcji mięsa
 • Nowe technologie przetwarzania mięsa
 • Związki bioaktywne z mięsa i do mięsa
 • Zarządzanie, robotyka i automatyzacja w przetwarzaniu mięsa
 • Zrównoważony rozwój w przetwórstwie mięsnym- gospodarowanie odpadami i produkcja karmy dla zwierząt domowych
 • Tradycyjne produkty mięsne
 • Trendy konsumenckie i redukcja marnowania żywności
 • Jakość odżywcza mięsa, analogi mięsne i dostępne alternatywy
Serdecznie zapraszam do udziału
Marzena Zając
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Congress city & venue


Tutorial video 

 
Patronat Honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Patroni MedialniZłoty Partner


Brązowy Partner


Partnerzy