Gold PartnerSince 1962, our focus at PIC is to "Never Stop Improving." At PIC, we provide the most advanced genetics for performance you expect today, while investing in the genetic improvement for tomorrow. We deliver realized genetic gain to make our customers more successful each day through accelerating genetic improvement, healthy supply and unrivaled service. PIC offers industry-leading global expertise at a local level, including applied reproduction, breeding herds, pig performance, applied meat science, nutrition, health, data and genetic management.

To find out more visit our website https://www.pic.com/


Bronze PartnerFOSS jest duńską firmą z branży analityki żywności. Tworzymy kompleksowe rozwiązania do kontroli jakości żywności od surowca do gotowego wyrobu. Dzięki naszym analizatorom pomiary przeistaczają się w proces zarządzania informacjami, który umożliwia prowadzenie inteligentnej produkcji w oparciu o dane, przy niższej produkcji odpadów oraz wyższej wydajności. Kontrola kosztów i jakości pomaga producentom ograniczyć błędy ludzkie, czynności manualne oraz koszty pracy.
Od 1960 jesteśmy pionierami zaawansowanych technologiach analitycznych stosowanych w trudnych warunkach procesów produkcyjnych, i jako pierwsi zintegrowaliśmy analizę składu chemicznego z linią produkcyjną.
Dostarczamy rozwiązania do: mleczarstwa, producentów pasz i karmy dla zwierząt, produkcji ziarna, młynarstwa, tłoczni oleju, laboratoriów i przemysłu mięsnego.
Dla branży mięsnej oferujemy zarówno analizatory produkcyjne, dokonujące pomiaru w czasie rzeczywistym w oparciu o technologię X-Ray, jak i szybkie (pomiar trwa kilkanaście sekund) rozwiązania przyprodukcyjne i laboratoryjne, wykorzystujące technologię NIR. Nasze urządzenia są używane szeroko w przemyśle mięsnym jak i na uczelniach, instytutach badawczych i laboratoriach kontrolnych.


 

Media Partners

 Partners