Warsztaty dla doktorantów w formie stacjonarnej odbędą się w dnia 18-20 sierpnia 2021 roku.

18 sierpnia - Wystąpienia publiczne Bulletproof: Jak mówić, żeby nas usłyszano
Czy podczas prezentacji zawsze możesz jasno wyrazić swoje myśli? Czy potrafisz zbudować swój autorytet i przyciągnąć uwagę pu bliczności? Czy wiesz, co powiedzieć w chwilach największego stresu? Istnieją dwa powody, dla których nadal stoisz w miejscu. Albo boisz się przyspieszyć, albo masz włączone hamulce.Podczas wystąpień publicznych czerp energię z paliwa, którym jest Twoja wiedza, zasoby i osobista historia. Dzięki metodzie Bruce'a Lee będziesz mógł mówić z mocą i prawdziwym entuzjazmem. Zwolnij hamulce, przyspiesz i podążaj za naturalnym wyrażaniem siebie!

19-20 sierpnia - Warsztaty reologiczne prowadzone przez firmę Anton Paar
Warsztaty skierowane są zarówno początkujących  w reologii jak i dla osób, które reologią zajmują się już od jakiegoś czasu, ale chcieli by się dowiedzieć więcej na ten interesujący temat. Warsztaty będą obejmowały zarówno seminaria teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne.
Zagadnienia poruszane podczas warsztatów pt. Reologia - Teoria w zastosowaniu do mięsa i produktów mięsnych
Część 1: Materiały lepkie
- definicja terminów: naprężenie ścinające, szybkość ścinania, lepkość
- prawo Newtona
- zachowanie się lepkich płynów w zależności od warunków ścinania: idealne zachowanie lepkościowe (według Newtona), rozrzedzanie ścinaniem, zagęszczanie ścinaniem, granica płynięcia (plastyczności)
- elementy właściwości płynów zależnych od czasu
Część 2: Materiały lepkosprężyste
- definicja terminów: odkształcenie i moduł ścinania
- prawo Hooke'a
- zachowanie materiałów lepkosprężystych zależne od warunków ścinania: płyn lepkosprężysty Maxwella, płyn lepkosprężysty Kelvina-Voigta
Reometria:
- badania podstawowe: kontrolowana szybkość ścinania (CSR), kontrolowane naprężenie ścinające (CSS) – uzyskiwanie krzywych płynięcia
- zastosowanie różnych układów pomiarowych (walec, stożek-płytka, równoległa płytka, specjalne geometrie)
- test relaksacji i retardacji, widmo czasu relaksacji - definicja terminów: moduł zachowawczy i moduł stratności, współczynnik tłumienia, lepkość zespolona
- przemiatanie amplitudą, liniowy zakres lepkosprężystości
- przemiatanie częstotliwością – widmo relaksacji naprężeń
- elementy zastosowania dużych amplitud ścinających (LAOS) – nieliniowa reologia

Po ukończeniu warsztatów :
  • Zrozumiesz i przyswoisz podstawową wiedzę teoretyczną związaną z reologią produktów mięsnych
  • Będziesz umiał zaprojektować eksperymenty reologiczne w celu charakterystyki farszów mięsnych
  • Poznasz potencjalne problemy i pułapki związane z dokonywaniem pomiarów reologicznych
  • Nauczysz się interpretować otrzymane dane

Cena: 250 EUR/os.

Jak dokonać rejestracji do udziału w warsztatach dla doktorantów?
  • Jesli będziesz uczestniczył/uczestniczyła w Kongresie: uzupełniasz formularz rejestracji na stronie internetowej Kongresu i zaznaczasz w formularzu dodatkową aktywność jaką są warsztaty dla doktorantów-wersja stacjonarna
  • Jeśli nie będziesz uczestniczył/uczestniczyła w Kongresie: uzupełniasz  formularz rejestracji na stronie internetowej Kongresu i wybierasz jako rodzaj uczestnictwa: Rejestracja do udziału w warsztatach dla Doktorantów - wersja stacjonarna
 
Patronat Honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Patroni Medialni


Złoty Partner


Brązowy Partner


Partnerzy